Electric

PTC2E

PTC2E Electric Driven Water Jetting System
  • PTC2E Water Jetting System
  • PTC2E Water Jetting System
  • PTC2E Water Jetting System
  • PTC2E Water Jetting System
  • PTC2E Water Jetting System
  • PTC2E Water Jetting System
  • PTC2E Water Jetting System
  • PTC2E Water Jetting System

PTC2E Electric Water Jetting SystemPTC 2 › 45 (Electrical)
  MP HP HPX
Flow Rate Max  Pressure Min 232 l/min | 100 bar
62,1 US gpm | 1450 psi
78 l/min | 295 bar
20,6 US gpm | 4270 psi
20 l/min | 1170 bar
5,3 US gpm | 17000 psi
Flow Rate Min  Pressure Max 99 l/min | 235 bar
26,0 US gpm | 3408 psi
25 l/min | 940 bar
6,6 US gpm | 13635 psi
11 l/min | 2100 bar
2,9 US gpm | 30460 psi
Power Power 61 CV/HP | 45 kW 61 CV/HP | 45 kW 61 CV/HP | 45 kW
Weight Weight 850 Kg - 1874 lbs
Dimensions Dimensions 220 cm x 120 cm x 120 cm - 86,6 inch x 47,2 inch x 47,2 inch

PTC2E 45 Graphs